2-17 v Allen3-1 v Hockaday3-3 v Greenhill3-8 JV v ESD3-10 Varsity v ESD4-5 JV v Bishop Lynch4-7 v McKinney4-13 Senior Night4-13 Varsity v Prosper4-13 JV v Southlake5-18-22 BanquetBanquet Video