2-27 V ESD2-29 Varsity v Lovejoy3-5-24 Varsity v Ursuline3-18-24 JV v Bishop Lynch4-8-24 Varsity v Greenhill