Headshots & Group Pictures2-27 v McKinney3-3-20 JV v Parish3-5-20 Varsity v ESD3-11-20 v Greenhill